Jak Pomagamy

W każdą sobotę w bibliotece Wembley Library prowadzimy poradnię dla obywateli UK i UE, gdzie udzielamy bezpłatnej i poufnej porady w wielu różnych językach europejskich. Udzielamy pomocy w dochodzeniu praw pracowniczych, na przykład dochodzeniu zaległych wypłat, pomocy w zwiększeniu atrakcyjności na rynku pracy poprzez napisanie CV lub listu motywacyjnego, czy pomocy w zrozumieniu w jaki sposób Twój status zatrudnienia wpływa na Twoje prawo do pobytu w UK jako obywatel UE.

Poradnia praw pracownika

Aby uzyskać  pomoc w języku angielskim, przyj na spotkanie w naszej poradni w Wembley Library. Jest ona czynna w każdą sobotę, 10 - 16.

Aby uzyskać pomoc w języku polskim umów się na spotkanie poprzez wypełnienie poniższego formularza, lub zostaw wiadomość pod numerem 0300 4000 100.

Zgromadź wszelkie potrzebne dowody

Jeśli chcesz uzyskać pomoc z związku z naruszeniem praw pracowniczych, będziemy potrzebować jak najwięcej informacji o Twojej sytuacji:

  • Krótki opis historii zatrudnienia
  • Kopię umowy o pracę
  • Odcinki wypłaty (tzw. payslips)
  • Nazwisko i adres pracodawcy
  • Na czym polega spór

Przyjdź do poradni

Przynieś powyższe informacje i dowody na umówione spotkanie w poradni:

Wembley Library
Brent Civic Centre
Engineers Way
Wembley
HA9 0FJ

Mapa

Umów się na spotkanie

Jeśli masz pytanie lub chciałbyś umówić się na spotkanie w naszej poradni, wypełnij poniższy formularz lub zostaw wiadomość pod numerem 0300 4000 100